ACTIVIDADES


Compoñente 1 – Xestión e coordinación

Socio responsable:  Ancitel Sardegna

Compoñente 2 – Promoción e difusión

Socio responsable: Rexión de Vysocina

Compoñente 3 – Intercambio de experiencias dedicadas a transferencia de boas prácticas cara o seu financiamento mediante Fondos Estruturais da Unión Europea.

Socio responsable: CESGABack
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org