ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η συνεργασία αποτελείται από έξι εταίρους:

Ancitel

Ancitel Sardegna (Ιταλία):

Πρόκειται για ένα δημόσιο οργανισμό, υπεύθυνο για την τοπική ανάπτυξη, που ιδρύθηκε από τη συνεργασία των δήμων της Σαρδηνίας- ANCI Sardegna. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αποτέλεσε τον ηγέτη εταίρο για το πρόγραμμα ICHNOS, όπως και τώρα για το ICHNOS PLUS αντίστοιχα.


http://www.ancitel.sardegna.it/Cesga

Cesga (Ισπανία)

Το 'Supercomputing Center' στην Galicia (CESGA), αποτελεί το κέντρο των υψηλότερων επιδόσεων στον τομέα των επικοινωνιών, της πληροφορικής και των εξελιγμένων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από την Επιστημονική κοινότητα της Galicia, το ακαδημαϊκό σύστημα του Πανεπιστημίου και το Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).

http://www.cesga.es/content/view/8/4/lang,en/   


Vysocina region
Vysocina Region (Τσεχία)

Η περιφέρεια της Vysocina αποτελεί μία από τις δεκατέσσερις αυτοδιοικούμενες αρχές, που ιδρύθηκε το 2000 στην Τσεχία. Η περιφέρεια έχει πολλές μικρές επιχειρήσεις (90% αυτών είναι μικρομεσαίες) και ως νέο μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης διεκδικεί τον εναλλακτικό ρόλο της Περιφερειακής Κυβέρνησης. Η περιφέρεια της Vysocina φημίζεται για το ενδιαφέρον της στην πληροφορική, που τη χρησιμοποιεί με σκοπό να ενθαρρύνει την περιφερειακή ανάπτυξη.

http://www.kr-vysocina.cz/en/ict.asp?p1=1037
http://www.kr-vysocina.cz/en/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450028&id=1014&p1=1024


North Aegean Region

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Ελλάδα)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1998. Εξαιτίας της ιδιαίτερης νομικής του υπόστασης ( Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) καθώς και του υψηλού οργανωτικού και διοικητικού του επιπέδου (πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000, Διαχειριστική Επάρκεια κλπ) διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αναλαμβάνει και να υλοποιεί με επιτυχία Ευρωπαϊκά Προγράμματα για λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

http://www.northaegean.gr/isite/home/english.asp
http://www.ptaba.gr/web/guest/2


Tartu

Tartu Science Park Incubation Center (Εσθονία)

Το TSP ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί το μοναδικό οργανισμό που συστήθηκε στην Εσθονία, φέροντας ένα καινοτόμο χαρακτήρα. To TSP, αποτελεί μία θερμοκοιτίδα Τεχνολογίας, προσφέροντας μία ποικιλία υπηρεσιών: από την παροχή μιας πλήρους εξελιγμένης υποδομής και υπηρεσιών για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, ως την επιχειρηματική και διοικητική συμβουλευτική υποστήριξη. Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεών του, το εν λόγο κέντρο, συνεργάζεται με 15 επιχειρήσεις, που απασχολούνται σε τομείς βιοτεχνολογίας, τεχνολογίας υλικών και πληροφορικής. Παρουσίασε μία τεράστια επέκταση το 2006, όταν προστέθηκαν στο χώρο του 3000m², οπόταν και ανανεώθηκε, κατασκευάστηκε και αφιερώθηκε σε εκκολαπτόμενες υπηρεσίες.


http://www.sciencepark.ee 


Rudzki inkubator
                                                                

Ruda Slaska Business Incubator (Πολωνία)

Πρόκειται για μία Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας, στην οποία η πόλη της Ruda Slaska κατέχει το 100% του μεριδίου. Το διοικητικό κέντρο του RSBI , αποτελεί τμήμα του Ανώτατου Silesian Technological Incubator. Στόχος είναι η δημιουργία ιδανικών συνθηκών για την ίδρυση και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσα από την εγγυημένη στήριξη σε τομείς υποδομής, μάρκετινγκ, προσωπικού και οικονομικών, καθώς και επιπλέον υπηρεσιών.

http://www.inkubatorrudzki.pl/en/9/1203682584/1203683076/2   
Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org