NEWS


04.06.2010 Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez działania samorządowe ?

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował w swojej siedzibie WARSZTAT W RAMACH II EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

19.05.2010 - Nowe drogi do konkurencyjności wiodącym tematem międzynarodowej konferencji w Estonii.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości wśród partnerów projektu Ichnos Plus zaprezentowanego uczestnikom konferencji przybyłym do Tartu z 22 krajów.

19.05.2010 - II Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 31 maja do 2 czerwca 2010

Ruda Śląska Partnerem Głównym Kongresu. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości gospodarzem kongresowego warsztatu: "Wsparcie przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez działania samorządowe”.

8.10.2009 - Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości partnerem instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w sześciu regionach UE.

Kolejne spotkanie komitetu sterującego projektu Ichnos Plus oraz konferencja nt. możliwości utworzenia sieci „okienek przedsiębiorczości” w sześciu krajach UE.

20.7.2009 - Uproszczenie i ułatwienie procedur związanych z rejestracją nowej firmy

Jednym z kolejnych etapów prac nad wdrożeniem projektu ICHNOS Plus było spotkanie przedstawicieli instytucji partnerskich, które kilka tygodni temu odbyło się w Rudzie Śląskiej.

4.5.2009 - Ichnos Plus – wizyta studyjna

Gość z Republiki Czeskiej w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. W regionie Vysočina szybko rozwija się sektor MŚP. Już wkrótce powstanie tam kolejny inkubator przedsiębiorczości. Petr Doležal będzie animatorem zlokalizowania takiego ośrodka w Třebíč.

W ramach udziału w międzynarodowym projekcie ICHNOS Plus Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował wizytę studyjną dla przedstawiciela czeskiej spółki Euronest.

24.3.2009 - Innowacyjna sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości.

26 i 27 marca, 2009. Projekt ICHNOS PLUS – „Innowacje i zmiany: sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości“ - III Posiedzenie Komitetu Sterującego, I Posiedzenie Komitetu Naukowego, II Wizyta Studyjna

17.3.2009 - Wiosna dla przedsiębiorców

Będzie nowy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Swoją firmę uruchomisz łatwiej, prościej i szybciej.

6.2.2009 - Kolejne spotkanie uczestników projektu (trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego) odbędzie się w dniach 26 i 27 marca 2009 w Rudzie Śląskiej. Jego gospodarzem będzie Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.

Także wiosną br. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Naukowego projektu. Sześciu niezależnych ekspertów pracować będzie m.in. nad stworzeniem studium wykonalności a także analiz, które pomogą poszczególnym partnerom projektu w stworzeniu najlepszej strategii realizacji Ichnos Plus z uwzględnieniem specyfiki każdego z regionów.

 

18.12.2008 - Prezentacja projektu ICHNOS Plus oraz spotkanie dla mediów – interesująca wymiana koncepcji i doświadczeń.

18.12.2008r. w siedzibie Inkubatora odbyło się spotkanie poświęcone przedstawieniu głównych założeń projektu ICHNOS Plus.

Gości z Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz dziennikarzy lokalnych mediów powitała prezes zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Anna Słupina - Świąć.

9.12.2008 - ICHNOS Plus - Innowacje i zmiany: sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości

W ramach unijnego Programu INTERREG IVC Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z pięcioma europejskimi Partnerami przy realizacji projektu, który ułatwi przedsiębiorcom rejestrację działalności gospodarczej.


© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org