9.12.2008 - ICHNOS Plus - Innowacje i zmiany: sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości


W ramach unijnego Programu INTERREG IVC Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z pięcioma europejskimi Partnerami przy realizacji projektu, który ułatwi przedsiębiorcom rejestrację działalności gospodarczej.

Od lipca 2008 do czerwca 2010 partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Czech, Estonii, Grecji i Polski realizować będą projekt pn.: „ICHNOS PLUS - Innowacje i zmiany: sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości“. Obecne przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „INCHOS”, który w latach 2004-2006 miał na celu uruchomienie w Hiszpanii, Włoszech i Czechach idei tzw. „one-stop-shops” (OSS), czyli stworzenia placówek pełniących rolę lokalnych „okienek przedsiębiorczości", w których można kompleksowo załatwić wszystkie formalności związane z uruchomieniem działalności gospodarczej.

Cele projektu:

  -   uproszczenie procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz

  -   redukcja skomplikowanych procedur administracyjnych.

Zdaniem Banku Światowego (BŚ), pod względem klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, Polska plasuje się na bardzo odległym - 74 miejscu wśród 178 krajów najbardziej przyjaznych dla przedsiębiorców. Raport BŚ ukazał Polskę w niekorzystnym świetle. W raporcie „Doing Business 2008”, porównuje się warunki i okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej w 178 krajach. Czołowe miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej zajęła Estonia, która uplasowała się na 17 pozycji. Tuż za nią znaleźli się: Łotwa (22) oraz Gruzja (18). Przed Polską (74) znalazły się: Litwa (26), Słowacja (32), Węgry (45), Bułgaria (46), Rumunia (48), Słowenia (55), Czechy (56) czy Kazachstan (71). Pierwszą pozycję w rankingu krajów europejskich zajęła Dania.

Zmiana tej niekorzystnej dla Polski sytuacji musi nastąpić poprzez reformy w podstawowych zakresach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właśnie takim zmianom służyć ma realizowany projekt. Nad jego wdrożeniem w województwie śląskim pracują eksperci Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Planowane ułatwienia dla przedsiębiorców odpowiadają wymogom określonym w dyrektywie UE o usługach na rynku wewnętrznym, zwanej "dyrektywą Bolkesteina" z 12.12.2006, wydanej przez Parlament Europejski, jako dyrektywa 2006/123/EC.

Identyfikacji oraz metodom powołania do życia „okienek przedsiębiorczości” oraz regionalnych Centrów Przedsiębiorczości w wybranych regionach Europy służyć będzie konferencja, która odbędzie się w Cagliari w dniu 11 grudnia br. Dotychczasowe efekty prac nad projektem oraz perspektywy jego wdrożenia w Rudzie Śląskiej i całym regionie śląskim przedstawi na Sardynii Martyna Jastrzębska - Specjalista ds. Projektów oraz Pełnomocnik ds. SZJ w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org