18.12.2008 - Prezentacja projektu ICHNOS Plus oraz spotkanie dla mediów – interesująca wymiana koncepcji i doświadczeń.


18.12.2008r. w siedzibie Inkubatora odbyło się spotkanie poświęcone przedstawieniu głównych założeń projektu ICHNOS Plus.

Gości z Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz dziennikarzy lokalnych mediów powitała prezes zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Anna Słupina - Świąć.

Z kolei Martyna Jastrzębska - specjalista ds. projektów oraz pełnomocnik ds. SZJ przedstawiła wspólną strategię działań oraz koncepcje dostosowania założeń projektu do specyfiki poszczególnych regionów. Modelowym przykładem realizacji idei „okienek przedsiębiorczości” jest Estonia, gdzie stopień informatyzacji społeczeństwa oraz instytucji publicznych pozwala na komputerowe zarejestrowanie działalności gospodarczej w ciągu zaledwie 2 godzin. Opisowi dobrych praktyk oraz działaniom na rzecz wdrożenia projektu ICHNOS Plus w poszczególnych regionach służyła konferencja, która odbyła się w dniu 11 grudnia br. w Cagliari. W konferencji na Sardynii uczestniczyła Martyna Jastrzębska, która przedstawiła jej wyniki uczestnikom dzisiejszej prezentacji w Inkubatorze.

W kolejnym punkcie spotkania Bożena Kurpanik - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła problematykę działań oraz innowacyjne przedsięwzięcia Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej, w ramach upraszczania i ułatwiania procedur związanych z rejestracją działalności gospodarczej.

Spotkanie w Inkubatorze przerodziło się następnie w interesującą dyskusję nt. doświadczeń związanych z uruchomieniem w rudzkim centrum handlowym Plaza stoiska Urzędu Miejskiego, gdzie obywatele mogą załatwiać niektóre formalności. Grażyna Marasek z Wydziału Rozwoju Miasta przedstawiła genezę tego projektu i towarzysząca mu akcje promocyjną. Uczestnicy dyskutowali o prawnych i społecznych aspektach poszerzania zakresu spraw i formalności załatwianych poprzez Internet. Dyskusji przysłuchiwali się m.in. dziennikarze "Wiadomości Rudzkich" oraz Telewizji Sfera TV.

Społeczeństwo informacyjne w odniesieniu do polskich realiów to jeszcze odległa przyszłość, jednak już dziś warto wkroczyć na drogę do tego celu poprzez realizację przedsięwzięć, które ten cel będą przybliżać.

Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org