6.2.2009 - Kolejne spotkanie uczestników projektu (trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego) odbędzie się w dniach 26 i 27 marca 2009 w Rudzie Śląskiej. Jego gospodarzem będzie Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.


Także wiosną br. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Naukowego projektu. Sześciu niezależnych ekspertów pracować będzie m.in. nad stworzeniem studium wykonalności a także analiz, które pomogą poszczególnym partnerom projektu w stworzeniu najlepszej strategii realizacji Ichnos Plus z uwzględnieniem specyfiki każdego z regionów.

Ponadto, zaplanowano wzajemne wizyty personelu poszczególnych ośrodków partnerskich. W kwietniu br. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości gościć będzie przedstawiciela Regionu Vysocina. W czerwcu pracownicy Parku Naukowego Tartu wizytować będą ośrodek Cesga w Santiago (hiszpańska Galicia).


 
Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org