24.3.2009 - Innowacyjna sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości.


 

W dniach 26 – 27 marca 2009 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości będzie gospodarzem i organizatorem spotkania z udziałem gości z Włoch, Hiszpanii, Czech, Estonii oraz Grecji.

Dzień 1:  III Posiedzenie Komitetu Sterującego

Spotkanie rozpocznie wystąpienie koordynatora projektu. Pani Maria Rosaria Madau przedstawi członków Komitetu Naukowego oraz przypomni główne założenia i cele projektu Ichnos Plus. W kolejnym punkcie programu spotkania zaplanowano prezentację dotychczasowych dokonań oraz postępu w działaniach poszczególnych partnerów projektu. Po wstępnej prezentacji spotkanie przerodzi się w dyskusję, podczas której zostaną podjęte konkretne decyzje dotyczące kolejnych działań w ramach trzech komponentów tematycznych:

1. Zarządzanie i koordynacja,

2. Wymiana informacji i rozpowszechnianie,

3. Wymiana i transfer doświadczeń w przenoszeniu dobrych praktyk do programów Funduszy Strukturalnych UE.

Dzień 2: I Posiedzenie Komitetu Naukowego

W Komitecie Naukowym Projektu Ichnos Plus zasiada 6 niezależnych ekspertów reprezentujących dziedziny spokrewnione z tematyką Projektu. W Rudzie Śląskiej eksperci spotkają się po raz pierwszy. Ich głównym zadaniem będzie opracowanie studium wykonalności, które umożliwi analizę ogólnych założeń Projektu oraz wskaże partnerom najlepsze recepty na poprawę rezultatów podejmowanych przez nich działań. Komitet Naukowy zajmie się także opracowaniem strategii działania oraz stworzeniem optymalnego modelu swojej wewnętrznej organizacji. Komitet wyda też zalecenia dotyczące kolejnych przedsięwzięć w oparciu o ocenę działań zrealizowanych dotychczas. Określi też terminy składania przez koordynatora projektów kolejnych zapytań i wyjaśnień dotyczących bieżącej realizacji Ichnos Plus.

Dni 1 i 2: II Wizyta Studyjna

Podczas marcowego (2009) spotkania w województwie śląskim uczestnicy Projektu odwiedzą Urząd Miasta Ruda Śląska, Technopark w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.  W programie II Wizyty Studyjnej znalazła się również prezentacja dokonań oraz misji Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.


 
Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org