20.7.2009 - Uproszczenie i ułatwienie procedur związanych z rejestracją nowej firmy


Jednym z kolejnych etapów prac nad wdrożeniem projektu ICHNOS Plus było spotkanie przedstawicieli instytucji partnerskich, które kilka tygodni temu odbyło się w Rudzie Śląskiej.

Podczas spotkania komitetu sterującego omawiano inicjatywę zmierzającą do uproszczenia i ułatwienia procedur związanych z rejestracją nowej firmy oraz wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dyskutowano o sposobach redukowania administracyjnych barier poprzez upowszechnienie idei sieci "okienek przedsiębiorczości" (one-stop shops), w których możliwe będzie załatwienie przez przedsiębiorców wszystkich formalności związanych z rejestracją nowej firmy.

Spotkaniu animatorów rozwoju przedsiębiorczości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Czech, Estonii i Polski towarzyszyła telewizyjna ekipa Stefa TV. Stacja zrelacjonowała w swoim programie przebieg dwudniowego spotkania. Powstał też film dokumentujący kolejny etap działań w ramach projektu Ichnos Plus.

Film można zobaczyć na stronie http://www.inkubatorrudzki.pl/pl/10/1248440427/1

Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org