8.10.2009 - Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości partnerem instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w sześciu regionach UE.


Kolejne spotkanie komitetu sterującego projektu Ichnos Plus oraz konferencja nt. możliwości utworzenia sieci „okienek przedsiębiorczości” w sześciu krajach UE.

Tym razem partnerzy projektu spotkali się na wyspie Lesbos w mieście Mytilene – stolicy greckiego regionu Północne Wyspy Egejskie. Korzystając z obecności przedstawicieli wszystkich uczestników projektu gospodarze spotkania - Regionalny Fundusz Rozwoju w Mytilene – zorganizował konferencję na temat problemów związanych z procedurami towarzyszącymi rejestracji działalności gospodarczej w Grecji z uwzględnieniem specyfiki regionów zlokalizowanych na wielu wyspach.

Przedstawiciele Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości zaprezentowali specyfikę prawnych uwarunkowań, które uniemożliwiają tworzenie sieci okienek przedsiębiorczości w Polsce. Wdrożenie projektu Ichnos Plus w Polsce nie będzie łatwe a osiągnięcie tego celu na szczeblu gminno – regionalnym nie jest możliwe. Główną przeszkodę stanowią uwarunkowania prawne uniemożliwiające rejestrację firmy w jednym miejscu (okienku). W myśl obowiązujących przepisów nadal niezbędna jest osobista wizyta przedsiębiorcy rejestrującego działalność zarówno w ZUS jak i w Urzędzie Skarbowym i banku (założenie konta biznesowego). Te hamujące rozwój przedsiębiorczości problemy mogą być rozwiązane jedynie na szczeblu rządowo-parlamentarnym. Bez ustawowych zmian (szczególnie w Ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej) oraz nowelizacji niektórych przepisów nie da się utworzyć sieci uniwersalnych „okienek przedsiębiorczości” w naszym kraju. Na obecnym etapie działalność Inkubatora ogranicza się do promocji projektu Ichnos Plus oraz współpracy ze śląskimi parlamentarzystami – członkami sejmowej komisji gospodarki. Posłowie Krzysztof Gadowski (PO) oraz Grzegorz Tobiszowski (PiS) wyrazili życzliwe zainteresowanie projektem Ichnos a zdobyte podczas konferencji informacje o doświadczeniach z realizacji projektu w kilku krajach UE przydadzą się w Ich działaniach na rzecz wprowadzenia stosownych zmian w przepisach dotyczących procedur rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. W swoich wystąpieniach podczas obrad komitetu sterującego obaj posłowie przedstawili projekty zmian w stosownych ustawach i przepisach, którymi aktualnie zajmuje się Sejm RP.

Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org