19.05.2010 - II Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 31 maja do 2 czerwca 2010


Ruda Śląska Partnerem Głównym Kongresu. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości gospodarzem kongresowego warsztatu: "Wsparcie przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez działania samorządowe”.

Tematyka kongresu dotyczy kluczowych problemów gospodarki. Ponad 3500 gości z Polski i zagranicy będzie reprezentować środowiska biznesu, polityki oraz nauki. Przez 3 dni goście kongresu uczestniczyć będą w licznych konferencjach, prezentacjach, panelach tematycznych i spotkaniach biznesowych.

Dzięki wsparciu Śląskiego Parku Przemysłowo –Technologicznego, Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” oraz Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Miasto Ruda Śląska, po raz pierwszy będzie Partnerem Głównym Kongresu.

W dniu 1 czerwca Ru da Śląska będzie gospodarze m Konferencji Inwestycyjnej organizowanej w ramach sesji: „Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego”. Prezentacja odbędzie się w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, w godzinach od 14:30 do 15:30 a jej celem będzie m.in. przedstawienie projektu: „15 minut do miliona – Program promocji terenów zlokalizowanych wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej”.

Podczas pierwszego panelu – „15 minut do miliona” - zaprezentowane będą oferty nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż DTŚ w Rudzie Śląskiej.

Panel drugi – „Jak Dawid z Goliatem” – będzie dotyczyć strategii pozycjonowania ofert inwestycyjnych Miasta Ruda Śląska.

Ruda Śląska w ciągu kliku lat stworzyła nader przyjazne środowisko dla rozwoju biznesu. Dzięki funkcjonowaniu samorządowych spółek: RAR „Inwestor”, Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego zapewniono wszechstronną pomoc młodym, początkującym przedsiębiorcom a także odpowiednie warunki dla rozwoju nowopowstałych firm. Przedstawiciele w/w spółek będą aktywnie uczestniczyć w poszczególnych sesjach tematycznych, przewidzianych w programie kongresu.

W programie sesji, która odbędzie się na terenie Parku Naukowo – Technologicznym Euro – Centrum w Katowicach przewidziano dyskusję na temat roli i perspektyw rozwoju parków przemysłowych oraz parków naukowo–technologicznych. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Rudzie Śląskiej.

Z kolei spółka RAR „Inwestor” jest partnerem sesji tematycznej: „Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego”, w ramach której omawiane będą zagadnienia związane z pozyskiwaniem kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, możliwości wzmocnienia dynamiki ich rozwoju, realizacji inwestycji oraz uzyskiwania ponadprzeciętnych dochodów. 

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zaprosi gości kongresu do swojej siedziby w Rudzie Śląskiej przy ul. K. Goduli 36. W dniu 2 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się warsztat pt. „Wsparcie przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez działania samorządowe”. Warsztat ten będzie przedstawieniem rezultatów projektu ICHNOS PLUS. Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach sesji tematycznej: „Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego”

Więcej informacji na temat programu kongresu znajdą Państwo na stronie www.eec2010.eu

 

 
Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org