19.05.2010 - Nowe drogi do konkurencyjności wiodącym tematem międzynarodowej konferencji w Estonii.


Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości wśród partnerów projektu Ichnos Plus zaprezentowanego uczestnikom konferencji przybyłym do Tartu z 22 krajów.

W dniach od 10 do 12 maja delegacja Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Nowe drogi do konkurencyjności – od europejskiej współpracy do lokalnych przedsięwzięć”.

Konferencja odbyła się w mieście Tartu – głównym ośrodku akademickim Estonii, gdzie działa renomowany uniwersytet powstały dzięki inicjatywie polskiego króla Stefana Batorego. W Tartu funkcjonuje też najstarszy park naukowy w krajach bałtyckich. Park Naukowy Tartu jest jednym z sześciu partnerów projektu ICHNOS Plus, w którym uczestniczy także Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości (www.ichnos-project.org). Projekt przewiduje utworzenie regionalnych centrów kompetencji oraz sieci tzw. okienek przedsiębiorczości, których działalność będzie adresowana do osób podejmujących działalność gospodarczą.

W konferencji zorganizowanej pod patronatem estońskiego ministerstwa spraw wewnętrznych przez Park Naukowy oraz samorząd miasta Tartu wzięło udział ponad 230 gości z 22 krajów. Głównym tematem były wyzwania, przed którymi stoją europejskie regiony w obliczu aktualnych realiów gospodarczych oraz konkurencyjności jako jednego z głównych czynników warunkujących ekonomiczny i społeczny sukces regionu. W programie konferencji znalazły się także prezentacje dobrych praktyk oraz innowacyjnych metod wspomagania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości stanowiącej siłę napędową dla konkurencyjności i rozwoju regionalnego. Dyskutowano również o transferze dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań oraz wymianie doświadczeń pomiędzy regionami oraz instytucjami zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości.

Prezes zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Anna Słupina – Świąć przedstawiła sposoby i mechanizmy wdrażania dobrych praktyk oraz innowacji w woj. śląskim ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających rejestrację działalności gospodarczej. Urząd Miasta Ruda Śląska utworzył w centrum handlowym Plaza zamiejscowy punkt obsługi obywateli, gdzie w jednym miejscu można załatwić wiele formalności związanych z rejestracją firmy a także skorzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez ekspertów Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W programie estońskiej konferencji znalazła się także prezentacja wprowadzonego w woj. śląskim systemu elektronicznej administracji publicznej SEKAP, którego wdrożenie przedstawiła zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – Beata Wanic.

Dla uczestników projektu Ichnos Plus spotkanie w Estonii było okazją do podsumowania realizacji tego przedsięwzięcia. Zakończenie projektu przewidziano na czerwiec br. a efektem współpracy partnerów z Czech, Estonii, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Polski jest stworzenie modelu Regionalnego Centrum Kompetencji. Centra będą w poszczególnych regionach koordynować i wspomagać powstawanie sieci „okienek przedsiębiorczości”, w których osoby podejmujące działalność gospodarczą będą mogły załatwić wszelkie formalności związane z rejestracją nowej firmy. Stworzono także „vademecum okienek przedsiębiorczości” – podręcznik opisujący procedury oraz praktyczną metodologię wdrażania projektu Ichnos Plus w poszczególnych regionach partnerskich.

Prezentacje przedstawione podczas konferencji w Estonii są dostępne na stronie Parku Naukowego Tartu:

http://www.teaduspark.ee/en/New-Ways-to-Competitiveness

Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org