04.06.2010 Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez działania samorządowe ?


Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował w swojej siedzibie WARSZTAT W RAMACH II EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

Celem warsztatu było przybliżenie dobrych praktyk z Polski i zagranicy w zakresie działań na rzecz uproszczenia procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Krakowskiego Punktu Obsługi Przedsiębiorcy oraz agencji  ANCITEL – włoskiej instytucji samorządowej działającej na Sardynii na rzecz wsparcia innowacji i przedsiębiorczości.

Warsztat odbył się w ramach projektu „ICHNOS PLUS: Innovation and Change: Network of One-Stop-Shops for Business”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg IVC. Głównym celem projektu jest kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, a w szczególności transfer dobrych praktyk i przedsięwzięć zmierzających do stworzenia w partnerskich regionach sieci „okienek przedsiębiorczości” – placówek, w których osoba rejestrująca działalność gospodarczą będzie mogła załatwić kompleksowo wszystkie związane z tym formalności.

Spotkanie otworzyła prezes zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Anna Słupina - Świąć.

W imieniu prezydenta Rudy Śląskiej uczestników warsztatu powitał Sekretarz Miasta Krzysztof Chromy. 

Założenia i wyniki projektu Ichnos Plus przedstawiła Aleksandra Karaś - kierownik Centrum Doradztwa Biznesowego RIP.

W kolejnym punkcie warsztatu Andrzej Jarzewski - przedstawiciel Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki RP zaprezentował przedsięwzięcia resortu zmierzające do pełnej cyfryzacji procedur związanych z rejestracją oraz bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Gość z Warszawy zrelacjonował także prace nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przebieg działań związanych z implementacją unijnej dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrzynym. Jednym z efektów tej implementacji jest opracowanie koncepcji pojedynczego punktu kontaktowego dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą. 

O aktualnych możliwościach oraz stopniu wykorzystania internetowej platformy działającej w ramach systemu SEKAP mówili Łukasz Szczęsny - przedstawiciel Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Tomasz Herman z Urzędu Miasta Katowice.

Gościem warsztatu był także kierownik działającego od kilku lat w Krakowie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy. Wojciech Łaptaś przedstawił doświadczenia i dobre praktyki usprawniające w Krakowie procedury rejestracji działalności gospodarczej.

Z kolei, Elisabetta Schirru odpowiedzialna za promocję gospodarczego potencjału Sardynii przedstawiła włoskie dokonania w zakresie proceduralnych ułatwień w rejestracji nowych firm sektora MŚP, wprowadzonych m.in. dzięki realizacji założeń projektu Ichnos.

Ruda Śląska jest miastem przyjaznym dla przedsiębiorców. Miasto aktywnie i pomysłowo promuje swój gospodarczy potencjał, o czy świadczą rozliczne, niekiedy nader niekonwencjonalne przedsięwzięcia marketingowe adresowane do potencjalnych inwestorów. Ruda Śląska jako partner główny II Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zorganizowała interesującą prezentację 10 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz spektakularną wizję lokalną na terenie sąsiadującym z Drogową Trasą Średnicową. Promocyjną działalność "miasta przyjaznego przedsiębiorcom" przedstawiła uczestnikom warsztatu Grażyna Marasek - naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Ruda Śląska.

Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org