CÍLE PROJEKTU


Projekt ICHNOS Plus navazuje na  úspěchy projektu Interreg IIIC  "ICHNOS: Innovation and Change – Network of One-Stop Shops", který byl ukončen v dubnu 2007. Projekt vytvořil model Regionálního centra kompetencí (RCC) pro „One-Stop Shop“ pro  podnikání (OSS).

Regionální centrum kompetencí (RCC) pro One-Sto Shop (OSS) je definováno jako organizace (veřejná nebo soukromá) zaměřená na rozvoj konkrétních činností na podporu působení OSS v regionu, přispívá k jeho hospodářskému růstu usnadňováním podnikatelských začátků a poskytováním lepší podpory pro podnikatele.

Jako projekt se ICHNOS Plus zaměřuje na převedení a rozvoj RCC modelu a jeho začlenění do regionální politiky prostřednictvím operačního programu ERDF . RCC model byl navržen pro koordinaci činností OSS jako jediných kontaktních míst pro podnikatele. Ačkoliv zavedení OSS se řídí legislativou EU a očekávalo se ve všech členských státech do roku 2007, většina regionů se s tím dosud nevypořádala.

Základní cíle ICHNOS Plus jsou, jak optimalizování implementace tohoto modelu ve třech regionech které provozují ICHNOS, tak i podporování jeho efektivního přemístění a rozvoje v ostatních evropských regionech.Zpět
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org